Identiteitsmarketing

Voor betekenisvolle organisaties

Identiteitsmarketing in het kort

Voor organisaties die een alternatief willen voor imago-gedreven marketing en die willen bijdragen aan het oplossen van relevante maatschappelijke vraagstukken is identiteitsmarketing ontwikkeld. Identiteitsmarketing stelt je in staat om een onderscheidende, van binnenuit gedreven organisatie te worden waarvan het bestaansrecht voor iedereen duidelijk is. Een organisatie:

  • die door klanten hoog gewaardeerd wordt;
  • waarvoor mensen graag en langdurig willen werken;
  • die een aantoonbare positieve bijdrage levert aan het verbeteren van onze samenleving;
  • die financieel blaakt van gezondheid.

Zo verander je in een organisatie met een scherpe identiteit die werkt

                                       Identiteitsmarketing is als leren fietsen. Je moet net zolang oefenen totdat het vanzelf gaat en niet bang zijn om te vallen. Hoe geweldig voelt het als je uiteindelijk op je fiets stapt en wegrijdt, een nieuwe wereld tegemoet. 

Je kunt deze doorslaggevende omslag succesvol maken binnen één tot drie jaar. Je doorloopt daarbij drie fasen.

Bewust worden (3 tot 6 maanden)

Je wordt je bewust van je identiteit en van de gevolgen ervan voor de toekomst. Wat is onze identiteit en hoe verandert deze identiteit ons leven en dat van de mensen aan wie wij ons verbonden hebben? Wat vraagt deze identiteit van ons en van anderen?

Eigen maken (3 tot 6 maanden)

Bewustwording alleen volstaat niet. Je zult expliciet moeten kiezen voor de nieuwe identiteit en je deze ook eigen moeten maken. Wil ieder van ons zich in woord en daad daadwerkelijk verbinden aan onze identiteit? Wat gaat elk van ons concreet doen om invulling te geven aan onze identiteit? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar scherp  houden en bijsturen bij het werken aan onze identiteit?

Vanzelfsprekend maken (6 maanden tot 2 jaar)

Dit is de fase waarin het waarmaken (verankeren) van je identiteit begint. Plannen uit fase 2 worden uitgevoerd. Nu gaat het eigenlijk nog maar om één vraag: lukt het elk van ons om daadwerkelijk te (blijven) werken vanuit onze identiteit en daarmee onze belofte aan klanten, samenleving en medewerkers waar te maken?

Identiteitsmarketing in 6 stappen

1. Klaar voor de start

Voordat je begint aan een identiteitstraject is het wijs om vast te stellen of je er klaar voor bent. Soms moet er eerst iets anders gebeuren voordat je een succesvol traject kunt starten. Lees meer >

2. Identiteitsbewijs opstellen

Als alle seinen op groen staan, kun je beginnen met het in kaart brengen van de identiteit van je organisatie. Deze stap resulteert in een identiteitsbewijs voor jouw organisatie.
Lees meer >

3. Klaar voor het vervolg

Nu het identiteitsbewijs klaar is, staat je organisatie voor de taak om de identiteit in praktijk te brengen. Daarbij spelen allerlei denkpatronen en opvattingen een rol die een positieve of juist negatieve invloed hebben op het vervolg. Het is belangrijk om deze denkpatronen en opvattingen te kennen voordat je verdergaat. Lees meer >

4. Strategische scenario's uitwerken

Strategische scenario’s maken duidelijk welke richting je wil uitgaan met je organisatie op basis van het identiteitsbewijs. Ook wordt duidelijk hoe ambitieus je bent. Lees meer >

5. Identiteitsmarketingplan opstellen

Met deze stap begint de fase van het eigen maken. Het identiteitsbewijs en de daaruit voortvloeiende strategie worden concreet gemaakt in afspraken over wie wat wanneer gaat doen en hoe je er met elkaar voor zorgt dat dit ook daadwerkelijk gaat lukken. Lees meer >

6. Werken aan identiteit

Waar identiteitsmarketing in het begin nog iets nieuws is, wordt het in deze fase een vanzelfsprekend onderdeel van je dagelijkse werk en bedrijfsvoering. Lees meer >

Inspiratieworkshops en lezingen

Ben je nieuwsgierig geworden naar identiteitsmarketing? Wil je anderen ermee laten kennismaken? Dan verzorg ik graag een workshop of lezing voor jou en je collega’s. 

Ja, ik wil starten met identiteitsmarketing

Neem gerust contact met me op voor een kennismakingsgesprek en ontdek welke mogelijkheden identiteitsmarketing jouw organisatie biedt.

Inspirerende voorbeelden

Rabobank Centraal Twente

In 2009-2010 heeft deze lokale Rabobank werk gemaakt van haar coöperatieve identiteit. Deze inspireert tot op de dag van vandaag haar medewerkers.

Westerkim

Dit zelfstandige christelijke verzorgingshuis in Hoogeveen heeft vanaf 2013 haar merkbelofte Welkom Thuis ontwikkeld en uitgebouwd tot een doorleefde identiteit.

Playing for Success

In 2010 heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van het identiteitsbewijs voor dit naschoolse programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar.

Mijn persoonlijke verhaal over identiteitsmarketing

Mensen die mij hebben meegemaakt weten dat ik vol overgave vertel over identiteitsmarketing. Een belangrijke reden dat ik zo overtuigd ben van de waarde van identiteitsmarketing voor elke organisatie is dat ik zelf meerdere malen heb ervaren hoe leven en werken vanuit identiteit richting geeft aan de besluiten die je neemt en daarmee tot prachtige uitkomsten leidt. Dat begon bij mijn overstap van de Universiteit van Delft naar Mercurius Marketing in 2007. In 2011, ik was inmiddels mede-eigenaar van de Betekenisfabriek, hebben we het bestaansrecht van onze organisatie heroverwogen, wat geleid heeft tot ingrijpende veranderingen. En recent, in maart 2017, speelde identiteit opnieuw een cruciale rol in de beslissing om de Zaak van Betekenis op te richten en zelfstandig verder te gaan. Benieuwd hoe dit gegaan is? Lees meer >

Kaj Morel

Deze foto hing destijds bij Mercurius Marketing in Almelo en symboliseert de sprong in het diepe die identiteitsmarketing voor mij betekende.

Boek

Identiteitsmarketing
Waarom wij bestaan

Lees over de basisprincipes van identiteitsmarketing en hoe je deze zelf kunt toepassen. Inclusief modellen en praktijkvoorbeelden.

Hoe identiteitsmarketing de zeggingskracht van je onderneming versterkt

Deze blog is mijn dankbetuiging aan Rob Overgaauw. Ik heb Rob pas een maand geleden voor het eerst ontmoet. Om precies te zijn op de eerste dinsdagmiddag van februari. Het was een prachtige heldere, zonnige en koude winterdag. Vanuit Gouda reed Rob naar Holten, omdat...

Leerlingen lok je niet, die verdien je.

Samen met Voortgezet Onderwijs bestuurder Arjen Smits schreef ik een opiniestuk voor Trouw dat gepubliceerd is op 11 maart 2017. Dit artikel maakt duidelijk hoe ik naar marketing van scholen kijk. Scholen zouden er alles aan moeten doen om marketing in te zetten in het belang van leerlingen en onderwijs als geheel en niet in het belang van hun eigen individuele scholen.

Marketing in het tijdperk van de betekeniseconomie

Op uitnodiging van de Vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken (VECON) schreef ik voor het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs onderstaand artikel over de betekeniseconomie en identiteitsmarketing. Het werd gepubliceerd in november 2016.