1. Klaar voor de start

<a href="/opstellen-identiteitsbewijs/" style="color: #ffffff;">Volgende stap ></a>

Doel

In kaart brengen waar je organisatie zich bevindt bij de start van het identiteitstraject. De belangrijkste vraag om te beantwoorden is of er voldoende urgentie aan het identiteitstraject wordt gegeven door je organisatie. Zien voldoende mensen het belang ervan in, staan zij achter het traject, verwachten ze dat het traject jullie verder zal helpen en willen zij zich er persoonlijk voor inzetten?

Effect

De uitkomsten maken duidelijk of je klaar bent om te beginnen aan het opstellen van het identiteitsbewijs (STAP 2) of dat er eerst nog iets anders nodig is, zoals het duidelijk maken van de urgentie of vergroten van het draagvlak voor het identiteitstraject.

Werkwijze

Afhankelijk van de omvang van je organisatie en je persoonlijke voorkeur bestaat deze verkenning vooraf uit een (groeps)gesprek danwel uit een korte digitale vragenlijst die wordt afgenomen onder alle medewerkers van je organisatie. Uitkomsten worden schriftelijk gerapporteerd en besproken met het management en eventueel met de hele organisatie. Vervolgens wordt besloten of er aanvullende actie nodig is of niet, voordat jullie verdergaan.

Duur

2 weken.

Bezint eer ge begint: aan wat voor vragen kun je denken?

  • Als we niets doen aan onze identiteit, komt ons voortbestaan in gevaar.
  • Ik ben wel/geen voorstander van dit voorgenomen identiteitstraject.
  • Ik heb er vertrouwen in dat dit identiteitstraject bij zal dragen aan een betere toekomst voor onze organisatie.
  • Ik wil me persoonlijk inzetten voor dit identiteitstraject.