Kaj Morel

Boodschappentas met naam Kaj erop
1983-1989 Jacob-Roelandslyceum, Boxtel (NB), VWO
1989-1990 Universiteit Leiden, Chemische Technologie, geen diploma
1990-1995 Universiteit Leiden, Master in Sociale- en Organisatiepsychologie (Cum Laude)
1995-1997 Assistent in Opleiding, Technische Universiteit Delft, doctoraat behaald in 2000
1997-1999 Universitair docent Consumentengedrag, Technische Universiteit Delft
1999-2000 Universitair docent Marketing Management, Erasmus Universiteit Rotterdam
2000-2007 Universitair docent Consumentengedrag, Technische Universiteit Delft
2007-2009 Identiteitsmarketeer, Mercurius Marketing
2009-2016 Lector Identiteitsmarketing, Saxion
2009-2017 Oprichter en eigenaar, De Betekenisfabriek
2017-nu Oprichter en eigenaar, De Zaak van Betekenis
2018-nu Lector New Marketing, Avans
2018-nu Senior marketing Adviseur, Zorggroep Sint Maarten

 

Mijn identiteitsbewijs

Je kunt je persoonlijke identiteit onderzoeken aan de hand van dezelfde zes elementen van identiteit die we ook voor organisaties hanteren:

  1. Ideologie – Waarin ik geloof
  2. Visie – Wat ik zie en wat ik wil zien.
  3. Missie en merkbelofte – Wat ik wil betekenen en wat ik beloof
  4. Unieke kracht – Waarom ik dit denk te kunnen
  5. Kernwaarden – Wat mij kenmerkt
  6. Ambitie – Wanneer ik geslaagd ben

Hieronder lees je hoe ik elk element heb ingevuld.

Waarin ik geloof

De mens is ten diepste een sociaal wezen dat gericht is op de ander. Een wereld die gebaseerd is op een maatschappijvisie die het eigenbelang vooropstelt doet ons mens-zijn geweld aan en is niet duurzaam. Eigenbelang zal uiteindelijk altijd het onderspit delven tegen het omzien naar de ander dat ons evengoed kenmerkt. Ik ben ervan overtuigd dat we ons midden in de maatschappelijke overgang van egoïsme naar altruïsme bevinden. De toekomst ziet er daarmee rooskleurig uit. Bewustzijn, dat wil zeggen steeds opnieuw de vraag stellen of zaken wel zo moeten zijn zoals ze zijn, is het allerbelangrijkste ingrediënt om tot een leefbare, duurzame samenleving te komen.

Wat ik zie en wat ik wil zien

We lijken te denken dat er geen andere benadering van de samenleving mogelijk is dan het neo-liberale verhaal dat eigenbelang en hebzucht aanprijst, met alle kwalijke gevolgen van dien. Dat kan zo niet langer. Deze ik-gerichtheid moet plaatsmaken voor een wij-gerichtheid.

Dit geldt ook voor organisaties. Organisaties kunnen veel meer deugen dan ze op dit moment doen, maar lijken dat niet door te hebben en niet te willen weten. En dat terwijl elke organisatie per definitie een maatschappelijke organisatie is. Hoe zou de wereld eruitzien als zij zich daarnaar zouden gedragen? Dat wil ik wel eens zien.

Wat ik wil betekenen

Ik zet me in om gezamenlijk een samenleving te realiseren – de betekeniseconomie – waarin organisaties zich bewust zijn van hun betekenis voor anderen en actief bezig zijn om deze te vergroten. Daarvoor hebben we andere marketing nodig die erkent dat betekenis het bestaansrecht vormt van elke organisatie en het fundament onder een toekomstbestendige samenleving. Deze andere marketing is identiteitsmarketing. Ik wil identiteitsmarketing populair en vanzelfsprekend maken. Ik wil zoveel mogelijk mensen en organisaties ondersteunen om maximaal betekenisvol te worden en te blijven. En ik wil een samenleving realiseren waarin betekenis voor anderen de drijvende kracht is van menselijk handelen.

Mijn belofte: Ik maak de wereld meer bewust betekenisvol.

Waarom ik dit denk te kunnen

Ik heb expertise en ervaring in identiteitsmarketing. Het realiseren van de betekeniseconomie is mijn persoonlijke en professionele levensdoel. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken en ben in staat om anderen te betrekken bij mijn idealen.

Wat mij kenmerkt

Ik ben onvervalst, allergisch voor oppervlakkigheid, en ik werk slim onbewust.

Wanneer ik geslaagd ben

Mijn ideale wereld: een samenleving gebaseerd op de betekeniseconomie waarin gerichtheid op de ander weer vanzelfsprekend is en de mens weer mens is.

Lector bij Avans

In september 2018 ben ik gestart als lector New Marketing bij het Expertisecentrum Sustainable Business van Avans. Hieronder vind je mijn rede, in verkorte versie uitgesproken in Podium Bloos in Breda op 14 juni 2019.

Lectorale rede luisteren

14 juni 2019

Voormalig Lector bij Saxion

Van 2009 tot 2016 ben ik lector Identiteitsmarketing geweest bij Saxion bij de Academie Marketing en International Management. Hoewel het lectoraat niet langer bestaat, vind ik het leuk om enkele zaken te laten zien die uit die periode zijn voortgekomen. Hieronder vind je het identiteitsbewijs van het lectoraat dat duidelijk maakt wat we ermee voor ogen hadden. Ook vind je het boekje met mijn lectorale rede, uitgesproken op 2 december 2010 in de grote zaal van het Muziekcentrum in Enschede, evenals de integrale video-opname ervan in 5 delen (het is ruim 50 minuten in totaal).