‘Ik geloof in de kracht van echt en oprecht’

Kaj Morel
Ondernemer, identiteitsmarketingexpert en pionier van de betekeniseconomie.

‘IK KIJK ONDER DE OPPERVLAKTE, WANT DAAR GEBEURT WAT ER WERKELIJK TOE DOET’

Kaj Morel
Ondernemer, identiteitsmarketingexpert en pionier van de betekeniseconomie.

Het is tijd voor de betekeniseconomie. Ook voor jou. Stap nu in.

Bedrijven met een onderscheidende identiteit en diepere betekenis hebben de toekomst. Bij deze organisaties voelen klanten zich thuis, willen mensen graag werken en wordt de hoogste winst gemaakt, financieel en maatschappelijk.
Ruim 10 jaar werk ik met organisaties die hun betekenis willen vergroten. Ik noem dat identiteitsmarketing. In enkele praktische stappen achterhalen we de werkelijke betekenis van jouw organisatie, leggen we jullie betekenis vast in een identiteitsbewijs van 1 pagina en werken concrete acties uit voor alle medewerkers. Zo eindigt jouw betekenis nooit onderin een la maar wordt zij merkbaar voor iedereen in alles wat je doet.

Deze mensen gingen je voor

Maak een vliegende start

Betekenis Boost

Betekenisvol ondernemen leidt tot gelukkige klanten, bruisende medewerkers, een betere wereld en meer winst. Ontdek vliegensvlug hoe betekenis kan werken voor jouw organisatie. Actief, inhoudelijk, inspirerend en praktisch.

1-2 uur met 2-30 personen (meer personen mogelijk in overleg) op een locatie die jij bepaalt.

Betekenis Barometer

Betekenisvol ondernemen leidt niet alleen tot gelukkige medewerkers die zinvol werk doen en duurzaam inzetbaar zijn, het begint ook bij hen. Breng daarom in kaart hoe het gesteld is met het geluk van je medewerkers en met de betekenis die zij ervaren in hun werk.

De Betekenis Barometer maakt gebruik van de Gelukkig Leven Test van Neutralis waarvan ik licentiehouder ben. De test bestaat uit een individuele online vragenlijst met analyse op werknemers- en werkgeversniveau en een adviesgesprek over de uitkomsten.

Voor een ander gesprek over zaken doen en economie op congressen, radio en televisie

Wanneer op congressen en op radio en televisie gesproken wordt over economie klinkt in de meeste gevallen het bekende verhaal over economische groei, winstgevendheid, koopkracht, aandelenkoersen, beursintroducties, huizenprijzen, en werkgelegenheid. Ik mis in deze gesprekken de vragen die niet-economen stellen. In mijn bijdrage aan zulke gesprekken confronteer ik bedrijven, bestuurders en beleidsmakers met een kijk op zaken doen, samenleven en werken die economische belangen niet automatisch vooropstelt, zoals nu steeds gebeurt. Mijn inbreng inspireert mensen om onze samenleving te bezien vanuit een economie die in de eerste plaats draait om betekenis en dan pas om geld. Dat leidt tot andere gesprekken, verrassende inzichten en nieuwe energie.

EPLÚ Management Support

Je kunt me als spreker, trainer, gastdocent of tafelgast inhuren via Anne Marie Westra van EPLÚ Management Support.

Wat ik niet kan aanzien: donutmarketing en donuteconomie

Organisaties hebben geen identiteit

Veel organisaties zijn zo bezig met het creëren van een mooie buitenkant (hun imago), dat ze vergeten stil te staan bij hun binnenkant (hun identiteit). Donutmarketing noem ik dat. Ze kunnen niet uitleggen waarom ze bestaan, wat ze voor ons willen betekenen. En ondertussen blijven grote maatschappelijke vraagstukken onopgelost omdat organisaties zich daarmee niet wensen bezig te houden. Identiteitsmarketing is ontwikkeld om organisaties hiervan bewust te maken en hen in staat te stellen om het anders te doen.

Onze economie zorgt niet voor iedereen

Ook onze economie is een donut: veel mensen beschikken niet over de basale levensbehoeften, zoals voedsel, scholing en woonruimte, die zijn omschreven in de United Nations Sustainable Development Goals. Met 193 landen hebben we afgesproken om deze doelen in 2030 behaald te hebben zonder daarbij ons aardse ecosysteem uit te putten en te vervuilen. Om dit te bereiken is een andere invulling van onze economie nodig die goed is voor alle mensen en voor de aarde. De betekeniseconomie geeft hiertoe de eerste aanzet. 

Boeken van betekenis

Tijd voor de betekeniseconomie. Het verhaal over onze economie dat ze je nooit vertellen

Klik op ‘Over dit boek’ voor een korte beschrijving van de inhoud, recencies en een persoonlijke toelichting of bestel direct.

Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan

In 2010 heb ik het eerste boek over identiteitsmarketing geschreven. Klik op ‘Over dit boek’ voor een uitgebreide toelichting, recencies en een digitaal inkijkexemplaar van hoofdstuk 6 van het boek. 

Partners van betekenis

Roboteconomie, zo gek nog niet!

"Als mensen zich net als robots zouden houden aan een drietal eenvoudige wetten, dan zouden we een wereld- en een economie- krijgen die in vele opzichten ideaal is." Lees in mijn recente artikel in Pioniersmagazine hoe ik tot deze stelling kom en hoe robots kunnen...

Lees meer

Betekeniseconomie in de lift

Het Digitale Magazine Sociale Veerkracht van de Provincie Noord-Brabant is uit. Ik mocht daaraan een bijdrage leveren in de vorm van een kort interview. Je leest het...

Lees meer

De betekeniseconomie als broodnodig alternatief

Begin mei ontmoette ik Willem Vreeswijk, initiatiefnemer van New Financial Forum en uitgever van het New Financial Magazine. Willem is een fijne, gedreven, energieke man die zich hard maakt en inzet voor een betekenisvolle, gewetensvolle financiële sector. Hij bood...

Lees meer

Bescherming persoonsgegevens

Met  deze website verzamel ik op geen enkele wijze bewust persoonsgegevens, anders dan middels het contactformulier. Lees mijn privacyverklaring om te weten hoe ik jouw gegevens verzamel, verwerk en bescherm.