Boek over de betekeniseconomie

Tijd voor de betekeniseconomie. Het verhaal over onze economie dat ze je nooit vertellen

Oneindige economische groei als oplossing voor alles? Individuele hebzucht als belangrijkste menselijke drijfveer? Bedrijven die ten koste van alles winst moeten maken?

Verbaas jij je ook over de vanzelfsprekendheid waarmee we bepaalde ideeën over onze economie blijven aannemen als de beste ideeën om onze samenleving op te baseren?

Dit boek maakt duidelijk hoe het zover gekomen is en vertelt je een ander verhaal over onze economie. De tien uitgangspunten van de betekeniseconomie bieden inspiratie en houvast aan iedereen die werk wil maken van een economie die past bij de huidige tijd en die vertrouwen geeft voor de toekomst.

Inhoud van het boek

Het boek heeft 102 pagina’s en is onderverdeeld in een inleiding en vier hoofdstukken. Het is vlot en toegankelijk geschreven en gaat toch ook de diepte in.

Om te beginnen | 1. It’s the economy, stupid. Waarom de economie ons leven beheerst | 2. Rare jongen die economen. Wat aanhangers van de vrije markt geloven | 3. De commercialisering van alles. Wat er gebeurt als je de markt vrijlaat | 4. Economie volgens de betekeniseconomen. Hoe economie ook kan werken

Het boek is een gezamenlijke uitgave van: