In het juli/augustus 2020 nummer van The Optimist NL is het interview gepubliceerd dat Mariska Van Doorn enige maanden geleden met mij voerde over de #betekeniseconomie. Blij en dankbaar dat ik dit kan delen. Is het niet wonderlijk dat wezenlijk andere economische benaderingen zo weinig publieke aandacht krijgen in een tijd waarin overduidelijk is dat onze wereld de groei die een noodzakelijke voorwaarde is voor onze huidige economie niet aankan? Zouden we zo langzamerhand niet meer ruimte willen maken voor serieuze alternatieve economische benaderingen die weinig voet aan de grond krijgen, omdat ze onbekend zijn, ongemakkelijk lijken en een beroep doen op ons vermogen om bepaalde verworvenheden en vanzelfsprekendheden los te laten?

Klik hier voor het interview.