6. Werken aan identiteit

<a href="/identiteitsmarketingplan-opstellen/" style="color: #ffffff;">< Vorige stap</a>

Doel

De betekenisvolle organisatie worden die je wilt zijn, aangedreven en aangestuurd vanuit je identiteit. Daarin herkend en erkend worden door klanten, medewerkers en alle overige belanghebbenden.

Effect

Je ziet je organisatie betekenisvoller worden. Meer en meer maak je je identiteit waar en realiseer je stap voor stap de interventies uit het identiteitsmarketingplan. In termen van het Vliegwiel van Identiteit® beweegt jouw organisatie zich naar het midden, van duisternis naar licht.

Werkwijze

Stap voor stap de geplande acties uitvoeren, evalueren en bijsturen. Meer en meer het handelen vanuit identiteit de normale gang van zaken laten worden. Niet in paniek raken wanneer het niet direct lukt of wanneer onverwachte effecten optreden. Een sterke doorleefde identiteit bouw je met toewijding en volharding vanuit rotsvast vertrouwen in je betekenis voor klanten, samenleving en medewerkers.

Indien gewenst kan ik op interimbasis meewerken om het proces mee te bewaken, begeleiden en vlot te houden.

Duur

1-2 jaar.

Waarom ik graag betrokken blijf na het identiteitstraject

Organisaties die een succesvol identiteitstraject achter de rug hebben, waaruit een inspirerend en richtinggevend identiteitsbewijs is voortgekomen, slagen er jammer genoeg niet altijd in om het identiteitsbewijs succesvol in de praktijk te brengen. Daarmee gaat veel van de energie, tijd en geld die je organisatie in het identiteitstraject gestoken heeft weer verloren. Ik vind dat eerlijk gezegd moeilijk te accepteren. Want naast tijd en geld raken je collega's veel van hun enthousiasme, vertrouwen en positiviteit die tijdens het identiteitstraject zijn aangewakkerd weer kwijt als ze merken dat het identiteitstraject geen vervolg krijgt. Daar wordt niemand blij van en het is niet goed voor je organisatie.

Ik wil voorkomen dat succesvol gestarte identiteitstrajecten doodlopen. Dat is niet ingewikkeld; je moet gewoon bezig blijven. Daarbij heb je iemand nodig die van te voren weet wat je te wachten staat, je daarop voorbereidt en weet wat je concreet kunt doen om je identiteit verder te brengen. Ik kan met jou en je collega's direct zaken oplossen en in gang zetten. Ik kan met je in kaart brengen waar eventuele knelpunten zitten. Zo draag ik mijn expertise en ervaring over op jullie totdat we merken dat je identiteit echt begint te werken. Ik bespreek graag met je in welke vorm we mijn begeleiding tijdens deze fase het beste kunnen gieten.