Playing for Success

Achtergrond

 

Playing for Success (PfS) is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar dat vanuit Engeland in Nederland is geinitieerd door KPC Groep. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. PfS draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter.

Voor deze kinderen wordt in voetbalstadions een bijzondere leeromgeving opgezet. Te midden van voetballers, medewerkers van de club en een overvolle prijzenkast werken de kinderen aan hun vaardigheden. Hierbij worden ze ondersteund door de modernste ict-faciliteiten.

In 2010 heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van het identiteitsbewijs op verzoek van en in samenwerking met Irene de Kort en Pieter Jansen van KPC Groep. Zij merkten dat de verschillende betrokken partijen hun eigen beelden hadden over de reden van bestaan van PfS waardoor zij op verschillende manieren invulling eraan gaven en er verschillend over communiceerden. Er was dus behoefte aan een helder, eensluidend en aansprekend verhaal over PfS waaraan iedereen zich verbonden voelde en dat voor alle betrokkenen dezelfde duidelijke richting uitzette.

Resultaat

Met de input verzameld tijdens een identiteitssessie in het stadion van FC Utrecht met voetbalclubs, scholen, gemeenten, welzijnsorganisaties, jeugdorganisaties en andere betrokkenen hebben we het onderstaande identiteitsbewijs opgesteld.

Irene de Kort vertelde mij begin 2017 dat de belangrijkste waarde van het identiteitstraject is geweest dat:

  • Alle partijen werden samengebracht;
  • Er een omslag in het denken plaatsvond van leerachterstanden naar onderpresteren.

Met andere woorden, het maatschappelijke vraagstuk waarop PfS zich in eerste instantie richtte, namelijk het wegwerken van leerachterstanden, werd onder invloed van het identiteitstraject het omgaan met kinderen die onderpresteren in de breedste zin van het woord. De merkbelofte Laat zien wat je waard bent geeft deze andere kijk op het bestaansrecht van PfS goed weer.

 

Meer over Playing for Succes

Hieronder vind je enkele illustratieve filmpjes over Playing for Succes die ik van hun website gekozen heb.