Rabobank Centraal Twente

Bewust Betrokken Bankieren

Het is 2009 als ik tijdens de bijeenkomst I/Open4U Henny Nijenhuis ontmoet, adviseur Coöperatie & MVO van de Rabobank Centraal Twente in Hengelo, Borne, Goor en Delden. Mijn verhaal over identiteitsmarketing komt precies op het moment dat Henny bezig is na te denken over de wijze waarop zijn bank opnieuw invulling kan geven aan haar coöperatieve grondslag. Dat er door de bankencrisis veel druk staat op de financiële sector om duidelijk te maken op welke wijze zij er voor de mensen is en niet voor zichzelf, maakt deze vraag alleen maar urgenter.

Na een gesprek met directeur Maarten Vonk besluiten we om een identiteitstraject te starten waarbij we gedurende een aantal dagen medewerkers, klanten, leden, de Raad van Commissarissen en andere belanghebbenden bevragen op de betekenis van de Rabobank Centraal Twente. Het is een bijzonder proces omdat we al gauw ontdekken dat identiteitsmarketing voor een bank geen vanzelfsprekendheid is. Spreken over drijfveren en betekenis is voor de meesten behoorlijk wennen. Tegelijkertijd merken we dat de coöperatieve oorsprong van de Rabobank wel degelijk haar stempel drukt op medewerkers. We bespeuren een grote betrokkenheid bij de lokale gemeenschap waarvan medewerkers letterlijk onderdeel uitmaken.

Kijk in de spiegel

Bewust Betrokken Bankieren. Dat wordt de merkbelofte. Of zoals het identiteitsbewijs het verwoordt:

De Rabobank Centraal Twente ziet het als haar taak ervoor te zorgen dat solidariteit en bankieren echt met elkaar verweven worden. Bankieren als middel om duurzame, betekenisvolle verbindingen te leggen die de gemeenschap versterken.

Daartoe dient de bank niet alleen zelf zaken voor anderen mogelijk te maken, maar dient ze er ook voor te zorgen dat anderen zaken voor elkaar mogelijk maken.

Het identiteitsbewijs wordt gegoten in een mooi vormgegeven boekje dat in twee smaken uitkomt: een interne en een externe variant. Het belangrijkste verschil? De interne variant heeft als voorpagina een spiegelpagina. Daarmee wil de bank haar medewerkers uitnodigen om vaker in de spiegel van de identiteit van de bank te kijken en zich steeds opnieuw af te vragen wat ieder van hen daaraan wil en kan bijdragen.

De voorkant van het INTERNE identiteitsbewijs. Klik op de foto voor de pdf van het EXTERNE identiteitsbewijs.

Een persoonlijk geluksmoment

In april 2017 ging Henny Nijenhuis met pensioen. Tijdens zijn afscheidspraatje op de receptie in het Rabotheater in Hengelo blikte hij terug op zijn lange loopbaan in het bankwezen. Op een gegeven moment sprak hij over het identiteitstraject en wat hem dat persoonlijk gebracht had. Hij greep in zijn binnenzak en haalde daar, ruim 7 jaar na dato, het identiteitsbewijs uit met de woorden:

Het inspireert me nog dagelijks. Ik draag het bij me en leg het regelmatig op tafel. Het is nu misschien nog wel actueler dan toen we het opstelden.

Niet eerder had ik de waarde van identiteitsmarketing en de kracht van het identiteitsbewijs op deze manier ten overstaan van ruim honderd mensen duidelijk gemaakt horen worden. Zo kreeg ik mijn kado die dag.