5. Identiteitsmarketingplan opstellen

<a href="/uitwerken-strategisch-scenario/" style="color: #ffffff;">< Vorige stap</a>
<a href="/werken-aan-identiteit/" style="color: #ffffff;">Volgende stap ></a>

Doel

Vaststellen hoe je in woord en daad werk wil maken van je identiteit. Afspraken maken over acties, verantwoordelijkheden, middelen, termijnen, mijlpalen en verantwoording. Kort gezegd: voorbereidingen treffen om daadwerkelijk vanuit identiteit te gaan handelen bij alles wat je doet.

Effect

Het identiteitsmarketingplan is geen blauwdruk, maar bedoeld als houvast bij de transformatie die je gaat doormaken. Het is nodig af te spreken wat je wil doen, wie dat gaat doen, wanneer het klaar moet zijn, hoe je de voortgang gaat volgen en hoe je daarover verantwoording wil afleggen. Het plan zorgt voor een voortvarende start. En het zorgt voor persoonlijke verbinding van alle collega’s aan de identiteit en aan het plan.

Werkwijze

De totstandkoming van het identiteitsmarketingplan is een proces van nauwe samenwerking tussen jou en mij. We hebben daarvoor geen vaste werkwijze, maar wel een handig hulpmiddel in de vorm van het Vliegwiel van Identiteit® (zie onder). We willen zo te werk gaan dat alle collega’s tijdens het opstellen van het plan de gelegenheid krijgen om actief betrokken en geïnspireerd te raken. Niemand mag zich verstoppen, iedereen heeft een rol te vervullen. De beoogde transformatie raakt iedereen.

Duur

2-3 maanden.

Het Vliegwiel van Identiteit®

Het Vliegwiel van Identiteit® is ontwikkeld door de Betekenisfabriek en uitgebreid beschreven in Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan vanaf pagina 134. Vorig jaar heb ik een update uitgebracht in de vorm van een interactieve pdf die je kunt openen door te klikken op de afbeelding hiernaast.

Zoals in deze pdf toegelicht wordt, kun je het Vliegwiel uitstekend gebruiken als raamwerk voor je identiteitsmarketingplan.