2. Identiteitsbewijs opstellen

<a href="/klaar-voor-de-start/" style="color: #ffffff;">< Vorige stap</a>
<a href="/klaar-voor-het-vervolg/" style="color: #ffffff;">Volgende stap ></a>

Doel

Opstellen van het identiteitsbewijs van je organisatie. Daarnaast dragen identiteitssessies bij aan de bewustwording bij alle betrokkenen over het werken vanuit identiteit en de gevolgen ervan voor henzelf, voor klanten en voor de samenleving.

Effect

Het identiteitsbewijs legt vast wie je bent en wat je ten diepste nastreeft. Het vormt het strategische fundament en kloppend hart voor je organisatie voor de komende 10-15 jaar. Vanaf nu toets je alles wat je doet aan het identiteitsbewijs en de belofte die je daarin doet. Voorbeelden van identiteitsbewijzen vind je onderaan deze pagina.

Werkwijze

Het identiteitsbewijs wordt opgesteld tijdens één of meerdere identiteitssessies, waarin zoveel mogelijke relevante belanghebbenden worden bevraagd op de betekenis en identiteit van je organisatie. We bereiden deze sessies samen voor. Ik voer de gesprekken, eventueel samen met jullie, en stel een eerste concept identiteitsbewijs op. Vervolgens scherp je zelf het identiteitsbewijs aan tot een definitieve versie waarbij ik inhoud en scherpte bewaak. We bereiden gezamenlijk de introductie van het identiteitsbewijs bij alle collega’s voor. Daarna zorg je zelf voor de vorm en vormgeving van het identiteitsbewijs. Ik ben beschikbaar voor advies indien gewenst.

Duur

Een identiteitssessie duurt idealiter 1.5 tot 4 uur afhankelijk van het aantal deelnemers. Het aantal identiteitssessies dat nodig is om tot een gedegen en gedragen identiteitsbewijs te komen varieert met de omvang van je organisatie en het aantal belanghebbenden waarmee je te maken hebt. Per groep belanghebbenden (klanten, medewerkers, leveranciers, partners) is minimaal één sessie nodig.

De totale doorlooptijd van dit onderdeel van het identiteitstraject is dus sterk afhankelijk van het aantal benodigde sessies. Ik heb de beste ervaring met het plannen van alle sessies in een korte periode (de zogenaamde Betekenisweek) omdat daarmee alle aandacht en energie gebundeld wordt en er ook relatief snel een concrete uitkomst in de vorm van een concept identiteitsbewijs beschikbaar is. Inclusief het uitwerken van het concept identiteitsbewijs en de terugkoppeling naar collega’s moet je denken aan een doorlooptijd van minimaal 3 tot maximaal 6 weken.

Voorbeelden van identiteitsbewijzen

Who are you?

Een simpele vraag toch, of niet? Als iemand weet wie jij bent, dan ben je dat toch zeker zelf? 

De reactie van Dave is kenmerkend voor mensen die de identiteitsvraag voorgelegd krijgen. De vraag stellen (Wie ben je?) is gemakkelijk. Deze vraag beantwoorden is een stuk lastiger en vaak nogal ongemakkelijk. Helemaal als je zo’n irritante vragensteller hebt als Jack Nicholson.

Stel je nu een identiteitssessie voor tussen jou(w organisatie) en mij. Dan ben jij Dave en ik Jack Nicholson. Doen?