Op 2 september 2013 zond de VPRO de onderstaande Tegenlichtuitzending uit. Heeft ook alles te maken met onze zoektocht naar een nieuwe economie. Hieronder de begeleidende tekst van de Tegenlicht website.

Is het noodlijdende Griekenland het begin van een nieuw Europa? Op de puinhopen van de failliete groei-economie ontstaan alternatieven waarbij de burger weer de baas wordt over vraag en aanbod. Lokaal en sociaal; de economie van de kleinste eenheid.

De zogenaamde ‘aardappelbeweging’ wijst de weg naar een revolutionair nieuw model, dat door de overheid mede gefaciliteerd wordt. Lokaal en sociaal, ongrijpbaar en ‘ongraaibaar’ voor termijn- en tussenhandel. In de no intermediairies (weg met de tussenhandel) economie wordt de burger eigen baas over vraag en aanbod. Na de tragedie van het oude euromodel is het huidige Griekenland het toneel van een andere economie: de economie van de kleinste eenheid. Ontstaat hier, van onderop, het nieuwe Europa? Regie: Alexander Oey

Tegenlicht Het antwoord op de crisis komt uit Griekenland (49:46 minuten)

TegenlichtTalk met de Tjechische econoom Tomas Sedlacek (15:33 minuten)

Naar aanleiding van bovenstaande uitzending verscheen ook onderstaande TegenlichtTalk met de Tjechische econoom Tomas Sedlacek die ik een bijzonder originele denker vind. Vooral de passage over Japan vind ik briljant (4:07-5:32). Sedlacek schreef ook het boek The Economics of Good and Evil.