Op 28 januari 2013 zond de VPRO de onderstaande Tegenlichtuitzending uit met de titel Gaten in de Markt. Voor mij een feest van herkenning en erkenning voor de betekeniseconomie. En mijn kennismaking met Douglas Rushkoff en Paul Verhaeghe. Hieronder de begeleidende tekst van de Tegenlicht website.

De crisis laat de falende macht van de markt zien. De consument wordt weer burger en ontwikkelt initiatieven waarbij niet langer groei en aandeelhouderswaarden voorop staan maar persoonlijk contact, samenwerking en overzichtelijkheid. Een nieuw Nederland daagt. Bijna alles is ongemerkt markt geworden. Scholing, kinderopvang, woningbouw, verzekering, openbaar vervoer en gezondheidszorg. Afgeschermd door keuzemenu¿s om echt contact te vermijden. Onpersoonlijk, uit zijn krachten gegroeid en met als enig doel, de economische groei. Ons hele leven is er van doortrokken; van Bavaria bier bij het WK tot onze Nederlandse identiteit die geclaimd wordt door het oranje van de ING. Zelfs ons brein is gaan functioneren als een bedrijf. Maar er begint zich verandering af te tekenen. De burger wordt wakker en begint wars van de markt en in antwoord op de crisis, een tegenbeweging te ontwikkelen. In de zorg, stadsplanning, voedselvoorziening en kinderopvang. Initiatieven waarbij menselijke waarde, overzichtelijkheid en samenwerking voorop staan wordt het leven naar eigen inzicht ingericht: de coöperatie wordt opnieuw uitgevonden. Deze beweging is snel groeiend en zo succesvol dat ze als bedreigend wordt ervaren door de grote marktpartijen. Er worden gaten in de markt geschoten. Tegenlicht onderzoekt de ontwikkelingen met cultuursocioloog Douglas Rushkoff (auteur van Life Inc.) en psycholoog Paul Verhaeghe (auteur van Identiteit) en maakt een eerste inventarisatie van een Nieuw Nederland. Regie: Alexander Oey

 

Tegenlicht Gaten in de markt (50:05 minuten)