Onderstaande tekst is een voorpublicatie uit mijn nieuwe boek over identiteitsmarketing.

Een andere wereldvermaarde marketeer, Michael Porter, lijkt een aantal jaren geleden ook het licht te hebben gezien. Begin 2011 verscheen in Harvard Business Review een artikel dat hij schreef met Mark Kramer met de titel Creating Shared Value. Daarin betogen de schrijvers dat het helemaal niet langer zo hoeft te zijn dat bedrijven het welbevinden van hun klanten negeren, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen naast zich neerleggen, en hun schouders ophalen over de levensvatbaarheid van hun leveranciers en de economische onrust in de samenleving. Bedrijven kunnen zaken doen en samenleving weer samenbrengen wanneer ze hun doelstelling (purpose) herformuleren als het zorgen voor gedeelde waarde (shared value). Dit houdt in dat bedrijven economische waarde scheppen op zo’n manier dat tegelijkertijd waarde voor de samenleving wordt gegenereerd door het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een shared value aanpak verbindt zakelijk succes met maatschappelijke vooruitgang. Het artikel heeft geleid tot de start van het Shared Value Initiative dat zich richt op het bevorderen van economische groei door te sturen op sociale impact. Het is een wereldwijde gemeenschap van leiders die zakelijke mogelijkheden zien in maatschappelijke uitdagingen.

Tijdens zijn TED Talk in juni 2013 (zie onder) zet Porter zijn ideeën rondom shared value verder uiteen. De vraag die hij stelt is de volgende: waarom wenden we ons tot non-profitorganisaties, NGO’s en overheden om de grootste maatschappelijke problemen op te lossen? Problemen die bovendien voor een groot deel door de zakenwereld worden veroorzaakt. Zou het niet veel effectiever zijn als we de invloed en middelen van het bedrijfsleven, die vele malen groter zijn dan die van niet-commerciële organisaties en overheden, aanwenden om de enorme problemen zoals klimaatverandering en toegang tot water aan te pakken? Zijn redenering is als volgt: wanneer een bedrijf een probleem oplost, maakt het winst – waardoor die oplossing kan groeien. Aan het einde van zijn voordracht stelt Porter dat we de wereld kunnen veranderen als we erin slagen om de zakenwereld anders naar zichzelf te laten kijken en mensen anders naar de zakenwereld te laten kijken. Hij roept op tot initiatieven die hieraan bijdragen, die deze twee ogenschijnlijk geschieden werelden van zaken doen en maatschappelijke problemen oplossen samenbrengen. Laat dit nu precies zijn wat identiteitsmarketing doet en wat ik met dit boek voor elkaar probeer te krijgen. Identiteitsmarketing met haar beginselen uit de betekeniseconomie helpt bedrijven om anders naar zichzelf te kijken en het helpt mensen om anders naar bedrijven te kijken. Bovendien geeft het bedrijven concrete praktische instrumenten in handen om daadwerkelijk maatschappelijke vraagstukken op te lossen door goede zaken te doen. Michael Porter moest eens weten.

 

TED Talk Michael Porter, 7 oktober 2013 (16:28 minuten)