Onderstaande tekst is een voorpublicatie uit mijn nieuwe boek over identiteitsmarketing.

Richard Barrett is de voormalige Values Coördinator van de Wereldbank die al in 1998 een sterk pleidooi hield voor betekenisdenken, spiritualiteit en identiteit in het bovengenoemde boek. Het model voor identiteitsmarketing dat ik in mijn boek Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan beschrijf is voor een belangrijk deel gebaseerd op het werk van Barrett. Zijn belangrijkste boodschap is dat de toekomst is aan wat hij, en ik in navolging daarvan, missiewerkers noemt. Mensen die in hun werk invulling kunnen geven aan hun diepste drijfveren, hun spirituele behoeften om goed te doen voor anderen, om ertoe te doen voor de wereld. Momenteel is Barrett de voorzitter van het door hem opgerichte Barrett Values Centre in de Verenigde Staten. Dit centrum is erop gericht om een wereldwijd netwerk te realiseren van veranderaars die zich inzetten voor culturele trans formatie en om leiders te ondersteunen bij het bouwen van waardegedreven organisaties. Recent, in 2014, heeft Barret een nieuw boek uitgebracht over hetzelfde thema: The Values-Driven Organization. Unleashing Human Potential for Performance and Profit.