Dit boek van de Tsjechische econoom Tomas Sedlacek vond ik niet makkelijk leesbaar, maar wel bijzonder boeiend en de moeite waard. Economics of good and evil is een van de inspiratiebronnen voor mijn boek over de betekeniseconomie. Wat het boek in mijn ogen bijzonder maakt is dat Sedlacek het economische verhaal zoekt in onze historie, te beginnen bij het epische verhaal over Gilgamesj, via het Christendom naar de Verlichting en verder. Sedlacek betwist de gangbare door economen uitgedragen stelling dat de economie een waardevrije wetenschap is. Integendeel, zelfs de wiskunde, waarop de economie een overmatig beroep doet, is niets meer dan een menselijk verzinsel, een taal om de werkelijkheid te beschrijven en niet een afspiegeling van die werkelijkheid zelf. Economie gaat dus, net als alle andere wetenschap, over de vraag wat we goed en slecht vinden, over de vraag wat voor soort samenleving we nastreven. Economie beschrijft de samenleving dus niet, maar schrijft ons voor hoe we moeten samenleven vanuit haar eigen perspectief. Dat is problematisch, aldus Sedlacek, omdat we daarmee de dienaar van de economie zijn geworden in plaats van meester. We hebben ons lot daarmee in zekere zin uit handen gegeven. Bovendien kent de economie slechts haar eigen eenzijdige moraal, waardoor allerhande wezenlijke aspecten van ons mens-zijn, zoals filosofie, de kunsten en spiritualiteit, onderbelicht blijven en in zekere zin uit ons leven gebannen worden omdat ze economsich gezien niet relevant zouden zijn.

Het boek bestaat ook in een Nederlandse vertaling.

Ik heb hieronder een relatief kort filmpje van Sedlacek gekozen waarin hij zijn belangrijkste punt over de economie maakt. Elders op mijn site vind je de Tegenlicht Talk met Sedlacek waarin een aantal punten terugkomen in relatie tot de crisis in Griekenland. Als je googled op Sedlacek video, vind je talloze, vaak langere films waarin Sedlacek zijn ideeën uiteenzet.

Tomas Sedlacek over ethiek en economie, april 2013 (4:59 minuten)