Concurrentiebeleid, het geloof in het meritocratische maatschappijmodel – het model dat de persoonlijke inzet en verdienste beter waardeert en beloont -, het op de voorgrond plaatsen van economische belangen, de teloorgang van overgeleverde normen en waarden, de alleenheerschappij van de individuele vrijheid, met het daarbij behorende tanende geloof in de groep als kracht… het heeft er allemaal toe geleid dat wij ervan overtuigd zijn in de beste der werelden te leven.

 Dit boek is een echte aanrader omdat het prikkelt en een interessante stelling uitwerkt, namelijk de stelling dat onze westerse samenleving alle negen symptomen van de Borderline Personality Disorder vertoont. In achtereenvolgende hoofdstukken werkt Dirk de Wachter deze criteria uit:

  1. Verlatingsangst;
  2. Instabiele en intense relaties;
  3. Onaangepaste agressie;
  4. Identiteitsstoornissen;
  5. Affectlabiliteit;
  6. Impulsiviteit;
  7. Voorbijgaande, stressgebonden paranoïde/ dissociatiesymptomen;
  8. Automutilatie en suïcidaliteit;
  9. Zinloosheid en leegte.

Het gaat er wat mij betreft niet zozeer om of De Wachter gelijk heeft met zijn analyse. Je kunt al lezende zelf bepalen of je deze geloofwaardig vindt of niet. Ik vind dit boek verfrissend en origineel omdat het domein van de psychiatrie, dat zich bezighoudt met de geestelijke gezondheid van individuen, gekoppeld wordt aan het domein van de sociologie, dat gaat over de wijze waarop groepen mensen functioneren. Dat levert in mijn ogen vele interessante inzichten op. Bovendien schrijft Dirk de Wachter op een prettige en toegankelijke manier: ik vind het boek gewoon lekker om te lezen.

 

Dirk de Wachter in de De Verwondering (NCRV) van 12 maart 2017 (25:04 minuten)

NTR Academie, 25 juli 2013: Pleidooi voor een beetje ongelukkig zijn (23:31 minuten)