Graag stel ik jullie voor aan Jose en Emiel Arkink die met hun Gezinshuis Knuzz momenteel bezig zijn met het realiseren van een nieuwe locatie. Jose en Emiel willen een kleinschalig Twents knooperf starten en zijn hiervoor op zoek naar een voormalig boerenerf waar de bestaande situatie kan worden aangepast of waar eventueel nieuw gebouwd kan worden. Knooperf Knuzz zal in de toekomst naast het gezinshuis waar Jose en Emiel samen met hun twee biologische en hun zes gezinshuiskinderen wonen, bestaan uit nog drie kleinschalige onderkomens.

Het eerste onderkomen is bedoeld voor de opvang van tienermoeders en hun kinderen. Op het knooperf krijgen zij de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen in het moederschap. Het tweede onderkomen is voor het ‘begeleid wonen op kamers’. De kinderen die nu in het gezinshuis wonen, krijgen vanaf een bepaalde leeftijd de kans om op zichzelf te wonen. De laatste woonunit is voor ouderen die graag een actieve rol willen vervullen binnen het knooperf om zo iets voor hun medemens te doen.

Het knooperf als mini-samenleving waarin iedereen meedoet

Jose en Emiel geloven in het knooperf omdat daar groepen mensen bij elkaar komen die complementair zijn aan elkaar. “Op ons knooperf zorgt oud voor jong en jong voor oud. Dit zijn groepen die veel van elkaar kunnen leren en elkaar op verschillende vlakken kunnen ondersteunen.” Jonge moeders krijgen bijvoorbeeld adviezen van de oudere bewoners en ontvangen zo steun bij de opvoeding van hun kinderen. “De senioren kunnen zich op hun beurt optrekken aan de energie van de jeugd om hen heen. De combinatie moet voor beide partijen stabiliteit creëren. De Jongeren die binnen het gezinshuis wonen hebben om welke reden dan ook vaak het vertrouwen in volwassenen verloren. Door samen op een knooperf te wonen, raken ze op een natuurlijke ongedwongen manier gewend aan volwassenen die er wel altijd zijn.” Normen en waarden en noaberschap staan hierbij hoog in het vaandel. “Wij gaan graag uit van de kracht van de mensen en niet van wat niet kan”

De kracht van het toekomstige knooperf zit hem niet alleen in de unieke samenstelling maar ook in de kleinschalige opzet. “Ook denken wij eraan om op onze toekomstige locatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven om bij ons ervaring op te doen in het traject naar een reguliere baan. Tevens zullen wij bij de keuze voor een aannemer voor de bouw of verbouw kijken naar bedrijven die ook mensen in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

De eerste prioritiet is nu het vinden van een geschikte locatie. “Als we die gevonden hebben, gaan we proberen onze plannen zo snel mogelijk te verwezenlijken. Voor ons is dit een prachtige uitdaging. En het mes snijdt aan twee kanten, omdat dit initiatief er ook voor zorgt dat het platteland leefbaar en vitaal gehouden wordt.”

Vier redenen waarom Knooperf Knuzz helemaal past binnen de betekeniseconomie

Knooperf Knuzz is wat mij betreft een treffend en inspirerend voorbeeld van de betekeniseconomie omdat verschillende ‘gaten in de maatschappij’ met elkaar verbonden worden en in samenhang worden aangepakt. Ga maar na. Kinderen die (tijdelijk) uit huis geplaatst worden hebben allereerst een plek nodig waar zij gezien worden en zich thuis voelen. Zo kunnen zij zich vanuit rust en stabiliteit ontwikkelen. Ook dienen zij weer te ervaren dat ze ertoe doen voor anderen, dat de samenleving hen graag ziet. Tienermoeders staan voor de niet geringe opgave om hun leven op te bouwen als jonge alleenstaande ouder en hebben daarbij zowel praktische als emotionele ondersteuning nodig. Ouderen, tenslotte, raken vaak meer en meer geïsoleerd terwijl ze nog van enorme waarde kunnen zijn voor anderen. Gevoelens van eenzaamheid, nutteloosheid en zinloosheid spelen bij veel ouderen. Het knooperf pakt al deze maatschappelijke vragen integraal aan met positieve effecten voor alle betrokkenen. Ieders leven wordt positief beïnvloed en bovendien ervaren mensen weer dat de gemeenschap iets goeds is waar je bij hoort in plaats van iets slechts waar je geen plek hebt.

Knooperf Knuzz past ook in de betekeniseconomie omdat het zaken die op dit moment voor het grootste deel geïnstitutionaliseerd zijn, dat wil zeggen dat ze geregeld worden door professionele mensen in speciaal daarvoor opgerichte organisaties, weer terugbrengt bij burgers voor wie de zorg voor anderen geen werk is met alle belemmeringen die daarbij komen kijken. De menselijke maat is hier per definitie de maat der dingen.

Een derde reden waarom Knooperf Knuzz karakteristiek is voor de betekeniseconomie is dat de positieve sociaal-maatschappelijke effecten op de levens van alle betrokkenen zich ook economisch gezien uitbetalen. Welbevinden en welvaart nemen beiden toe in plaats van dat het ene ten koste gaat van het andere, zoals nu veelal het geval is.

Een laatste typische kenmerk van de betekeniseconomie is dat initiatieven zodanig afwijken van wat we gewend zijn te doen dat we met elkaar moeten uitvinden op welke wijze we zaken het beste kunnen aanpakken. De realisatie van Knooperf Knuzz vraagt onder andere om (gedeeltelijk) nieuwe vormen van financiering, het gooit de traditionele rolverdeling tussen professionals en burgers flink overhoop, het daagt bestaande organisaties uit om anders naar zichzelf te gaan kijken, en het vraagt van alle betrokkenen lef en vertrouwen om het onbekende te durven doen. Geweldig toch?! Precies wat nodig is in deze tijd van halfbakken oplossingen en perspectiefloos doormodderen.

Ken jij een geschikte locatie voor Knooperf Knuzz?

Tot slot. Knooperf Knuzz gaat er komen maar kan wel wat hulp gebruiken om zaken te versnellen. Op dit moment is de belangrijkste stap, zoals gezegd, het vinden van een geschikte locatie voor het knooperf. Deze locatie heeft idealiter de volgende kenmerken:

  • Een bestaande bouw dan wel bouw-(landbouw) grond om het gezinshuis op te plaatsen en 3 kleine units (woningen), minimaal 8.000 m2 oppervlakte, een gedeelte bos is geen probleem;
  • Het gezinshuis moet uit minimaal 9 slaapkamers bestaan, oppervlakte van min. 1.200 m2;
  • In de ruime keuken moet een tafel kunnen staan waar 12-13 personen aan kunnen eten;
  • De woonkamer heeft voldoende ruimte voor diverse zithoekjes;
  • Er is voldoende opbergruimte aanwezig;
  • 3 kleine units (woningen) voor minimaal 2 personen;
  • Locatie het liefst in de Hof van Twente, Holten mag ook en anders de regio Twente;
  • Locatie niet verder dan 2 km vanaf stad/dorp.

Help mee om deze locatie te vinden, als je wilt. Verspreid dit artikel in je netwerk en vraag jezelf af of je mensen kent die Jose en Emiel kunnen helpen aan een geschikte locatie. Misschien weet jezelf wel een perfecte plek. Met je suggesties, ideeën of andere opmerkingen kun je terecht bij Jose en Emiel via hun website http://www.gezinshuisknuzz.nl of bij mij via kaj@dezaakvanbetekenis.nl.