Begin mei ontmoette ik Willem Vreeswijk, initiatiefnemer van New Financial Forum en uitgever van het New Financial Magazine. Willem is een fijne, gedreven, energieke man die zich hard maakt en inzet voor een betekenisvolle, gewetensvolle financiële sector. Hij bood mij aan om voor het eerstvolgende nummer van New Financial Magazine een essay te schrijven op basis van enkele passages uit mijn boek. Ik heb dit aanbod direct met veel dank aanvaard en het resultaat ervan is nu beschikbaar. Je vindt het hele nummer hier. Zeer lezenswaardig en van harte aanbevolen. Willem, dankjewel en zet je pionierswerk voort. Het is nog altijd broodnodig.

Je kunt de pdf van mijn essay hier openen.

Op de site van MaatschapWij vind je een mooi portret van dit bijzondere mens.