‘Ik geloof in de kracht van echt en oprecht’

 

Kaj Morel
Ondernemer, identiteitsmarketingexpert en pionier van de betekeniseconomie.

‘Ik geloof in de kracht van echt en oprecht’

Kaj Morel
Ondernemer, identiteitsmarketingexpert en pionier van de betekeniseconomie

Van een voorspelbaar verhaal in een la naar een bezielende identiteit voor je bedrijf

Talloze bedrijven houden periodiek een missie & visie sessie op de hei. Dat is mooi, maar hoe diep gaat dat? Het leidt meestal tot een voorspelbaar verhaal dat in de la belandt. Ik organiseer visie & missie trajecten die dieper gaan en uitkomen bij het werkelijke bestaansrecht van een organisatie. Ik noem dat identiteit.

Organisaties die hun identiteit eenmaal gevonden hebben zijn nauwelijks meer te stoppen. Alle kracht die in de organisatie aanwezig is wordt omgezet in maximale betekenis voor anderen. Dat leidt tot loyale, enthousiaste en energieke medewerkers die van klanten liefhebbers maken en zo zorgen voor een goed rendement en een imago dat aantrekkelijk, echt en oprecht is.

Ik begeleid dit proces van begin tot eind, van papier tot praktijk. En ik beloof je dit: jouw identiteit eindigt nooit in een la maar in de harten van je mensen.

Naar onderscheidende scholen, zorginstellingen en culturele organisaties met toekomst

Ik zeg het maar zoals ik het zie. Er wordt flink gezaagd aan de pijlers van onze beschaving. Scholen, zorginstellingen, musea, theaters, orkesten, bilbiotheken, toneelgezelschappen en muziekscholen kunnen met moeite het hoofd boven water houden. Overleven wordt er bovendien bepaald niet gemakkelijker op door hun vaak onderontwikkelde marketingdeskundigheid. Jezelf verkopen is voor de meesten een ver-van-mijn-bed-show en een noodzakelijk kwaad.

Voor mij geldt dat niet. Ik ben overtuigd van het belang van goed onderwijs, goede zorg en bloeiende culturele instellingen. Ik help je om de betekenis van jouw organisatie te verwoorden in een heldere en aansprekende identiteit en te vertalen in een praktische marketingstrategie. Wie zijn bestaansrecht in de marketingstrijd gooit, krijgt een veel sterkere positionering. Dat biedt pas echte kansen voor de toekomst. Beloofd.

Voor een ander gesprek over zaken doen en economie op congressen, radio en televisie

In debatten op congressen en op radio en televisie hoor je af en toe iemand zeggen dat het in onze economie niet alleen draait om geld verdienen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt voor bedrijven ook een rol. Zeggen ze. Helaas zien we nog veel schone schijn. Onder het dunne laagje aan de oppvervlakte zingen economische groei en winstgevendheid nog altijd het hoogste lied.

Waar ik graag op inhaak in deze debatten is de diepere laag. Ik breng er scherpte in: wat speelt er werkelijk? Kan het anders? Ik confronteer bedrijven, bestuurders en beleidsmakers met een kijk op zaken doen, samenleven en werken die economische belangen niet automatisch vooropstelt, zoals nu steeds gebeurt. Mijn inbreng inspireert mensen om onze samenleving te bezien vanuit een economie die in de eerste plaats draait om betekenis en dan pas om geld. Dat leidt tot andere gesprekken, verrassende inzichten en nieuwe energie.

Wat ik niet kan aanzien: donutmarketing en donuteconomie

Organisaties hebben geen identiteit

Veel organisaties zijn zo bezig met het creëren van een mooie buitenkant (hun imago), dat ze vergeten stil te staan bij hun binnenkant (hun identiteit). Donutmarketing noem ik dat. Ze kunnen niet uitleggen waarom ze bestaan, wat ze voor ons willen betekenen. En ondertussen blijven grote maatschappelijke vraagstukken onopgelost omdat organisaties zich daarmee niet wensen bezig te houden.

Onze economie zorgt niet voor iedereen

Ook onze economie is een donut: veel mensen beschikken niet over de basale levensbehoeften, zoals voedsel, scholing en woonruimte, die zijn omschreven in de United Nations Sustainable Development Goals. 193 landen hebben in 2015 afgesproken dat ze deze doelen in 2030 behaald willen hebben. En dat we daarbij niet ons aardse ecosysteem kapotmaken door grondstoffen op te maken, de aarde op te laten warmen en onze zeeën te vervuilen.

Het moet anders

Het is simpel. Als we een economie willen die goed is voor alle mensen en voor de aarde, hebben we organisaties en een economie nodig die in dienst staan van onze samenleving en niet andersom. Daarom zijn identiteitsmarketing en betekeniseconomie ontwikkeld.

‘Ik kijk onder de oppervlakte, want daar gebeurt wat er werkelijk toe doet’

 

Identiteitsmarketing

Voor organisaties die een alternatief willen voor imago-gedreven marketing en die willen bijdragen aan het oplossen van relevante maatschappelijke vraagstukken is identiteitsmarketing ontwikkeld. Identiteitsmarketing stelt je in staat om een onderscheidende, van binnenuit gedreven organisatie te worden waarvan het bestaansrecht voor iedereen duidelijk is. Een organisatie:

  • die door klanten hoog gewaardeerd wordt;
  • waarvoor mensen graag en langdurig willen werken;
  • die een aantoonbare positieve bijdrage levert aan het verbeteren van onze samenleving;
  • die financieel blaakt van gezondheid.

Betekeniseconomie

Als organisaties massaal besluiten om actief bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals en tegelijkertijd weigeren om nog over de ecologische grens van ons bestaan te gaan, verandert onze economie in een betekeniseconomie. Dat is een economie waarin we het belang van de gemeenschap voorop stellen en gewetensvol handelen tot norm maken. In deze economie:

  • praten we steeds met elkaar over de rol die economie in ons leven speelt en de uitgangspunten die we daarbij hanteren, zodat;
  • we ervoor waken dat economische belangen altijd de doorslag geven bij beleid en besluitvorming, waardoor;
  • we ervaren dat onze economie draait om meer dan geld verdienen.

Boeken van betekenis

Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan

In 2010 heb ik het eerste boek over identiteitsmarketing geschreven. Klik op ‘Over dit boek’ voor een uitgebreide toelichting, recencies en een digitaal inkijkexemplaar van hoofdstuk 6 van het boek. 

Op dit moment werk ik aan een volledig herschreven en bijgewerkte versie van Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan.

Tijd voor de betekeniseconomie. Het verhaal over onze economie dat ze je nooit vertellen

Na een succesvolle crowdfundingcampagne en het instappen van Stichting Maatschappij en Onderneming als uitgever, verschijnt mijn nieuwe boek over de betekeniseconomie op 30 maart 2018. De cover verklap ik vast hieronder. Hartelijk dank aan alle mensen die het boek op voorhand besteld hebben en daarmee de uitgave ervan mogelijk gemaakt hebben. Uiteraard kun je het boek nog steeds bestellen en anderen aansporen om hetzelfde te doen. Klik op ‘Over dit boek’ voor een persoonlijke toelichting, een digitaal inkijkexemplaar en het bestelformulier. 

Partners van betekenis

De betekeniseconomie in de praktijk: Knooperf Knuzz

Graag stel ik jullie voor aan Jose en Emiel Arkink die met hun Gezinshuis Knuzz momenteel bezig zijn met het realiseren van een nieuwe locatie. Jose en Emiel willen een kleinschalig Twents knooperf starten en zijn hiervoor op zoek naar een voormalig boerenerf waar de...

Lees meer